Tag Archives: plsql örnekleri

PLSQL bilinmesi gerekenler-6

12-PLSQL source code versioning: ilk önce history bilgilerimiz tutacak bir tablo yaratalım. CREATE TABLE source_history(change_date DATE NOT NULL,owner VARCHAR2(30) NOT NULL,name VARCHAR2(30) NOT NULL,type VARCHAR2(20),line NUMBER NOT NULL,text VARCHAR2(4000)); Daha sonra CREATE OR REPLACE trigger source_historyAFTER CREATE ON DATABASEBEGININSERT INTO … Continue reading

| Tagged | Leave a comment

PLsql bilinmesi gerekenler -3

5-DBMS_WARNING paketi:Detaylı Debug ve Compiling işlemleri– plsql_warnings init.ora parameter• 3 şeçenekli (enable, disable, error)• 3 uyarı seviyeli– Severe: PLW aralık 5000 to 5999– Informational: PLW aralık 6000 to 6249– Performance: PLW aralık 7000 to 7249• Default DISABLE:ALL select name, value, … Continue reading

| Tagged , | Leave a comment

PLSQL herkesin bilmesi gerekenler-2

Source kodu şifreleme Yazdığınız kodları bodylerini şifrelememiz mümkündür. Zaten hazır gelen oracle paketlerinde şifrelemesi yapılmıstır. Şifrelenmiş kodları user_source ile bakılsada ekranda görmemiz mümkün olmayacaktır. WRAP INAME=.sql ONAME=.plb WRAP INAME=exec_ddl.sql ONAME=exec_ddl.plb CREATE OR REPLACE PROCEDURE exec_ddl (p_statement_txtVARCHAR2) ISlv_exec_cursor_num PLS_INTEGER := DBMS_SQL.OPEN_CURSOR;lv_rows_processed_num … Continue reading

| Tagged , | Leave a comment