Migrating rowlar

Database zaman içinde yapmış olduğumuz DML işlemleri neticesinde block yapılarında duzensizlikler meydana gelir.Bu duzensizliklerin performansa olumsu yonde buyuk etkisi vardır.

Örnek vermek gerekirse bazen bir blocktan okuyabileceğimiz datayı 4-5 blocktan okumak zorunda kalabiliriz. Bu blocklarda datafileların farklı yerlkerine dağılmış olabilirler.

Row migration ve row chaining dediğimiz olaylar performans tarafında istemediğimiz olaylardır.

Row chaining bir block yazmada yetersiz kalma neticesinde devamındaki blocklarıda kullanmasıdır. Genelde insert işlemlerinde oluşur.

Row migrationda ise update sonucunda PCTFREE değeri dışında başka bir blocka yazma surecidir. Bu iki surecide önlemek mümkündür.

Bu işlemlerli önlemek eğer 10g öncesinde bir databaseniz varsa

-belirli zamanlarda Export import yapmak
-Tabloyu drop veya truncate edip datayı tekrar geri almak

olabilir.

Gunümüzde buna pek gerek yoktur.
Alter table tabload move komutuda cut ve paste gibi davrandığından bu sorunun çözümüne katkıda bulunur.

Bunların dışında Online table redifination
yada migrated rowları bulupbaska bir tabloya kopyalamak sonra migrated rowları silmek ve kopyaladığımız diğer tablodan orjinale geri getirmekde uygun seçenektir.

Analyze table tablo adı list chained rows;

select owner_name,table_name,head_rowid from chained_rows tablosu dedikmi bu rowlarin idlerini bulup bu sureci yapabiliriz.

Tabi unutulmaması gereken 10g ile birlikte gelen shrink özelliğide rowların dağılıma önemli performans katkısı sağlar.

ALTER TABLO taloadı enable row movement;
alter table tabloadı shrink space cascade;

About oracledocuments

Zekeriya Beşiroğlu, It joined the Bilginc IT Academy in July 2000. In the meantime, the Oracle Education, Oracle Data Base Management System and Oracle Internet Technologies, Oracle development technologies such as the training of Oracle products is responsible for training as consultants. During this task, since 1 April 2008 with 293 Oracle training in total, in 2150 Oracle customers successfully submitted. Oracle 10g New York in November 2002 have received training and education in Turkey was the first time the consultants. 20 April 2008 on education in Turkey 11g is the first who was a consultant. Oracle Real Application Cluster Expert advisor is certified is the first . Http://zekeriyabesiroglu.blogspot.com and Http://www.oracleforum.info owner and manager of the site. Its own has more than one hundred articles. In addition, creation and improvement of training materials are also related to work. Oracle products are used, database management and reporting Academy eruditely It also is working on. From the date of 1 January 2009 will continue to work as the Technical Director
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s