LINUX giris


linux nedir?
linux unix base bir operating sistemdir.linus torvalds tarafından helsinki universitesinde yazılmıstır.
GNU general public license adı altında yazılmıstır ve bedava bulunabilir.
LUX penguen resmi mascotudur.
Oracle linux stratejisi:
Oracle resmi olarak redhat enterprise linux AS ve ES destekler. UnitedLinux da destekleri arasındadır. UnitedLinux kapsamında Conectiva,SCO,SuSE ve TurboLinux vardır.
File sistem ve basic directoryler:
Linux direktoriler,subdirektorilerden olusur. Bunlardan bazıları

/bin: programları ve binary dosyaları gösterir

/boot:Linux kernal direktorisidir.

/dev:sistemdeki cihazlar(device) tutulur.hard drive bunu /dev/hda olarak bilir.

/etc:konfigurasyon direktorisidir.

/lib:library direktosidir.

/root: kısıtlı alandır,root hakkı dısında ulasılamaz.

/sbin:binary filesların root tarafından kullanılanlarını tutar.

/tmp:Temporary file dosyasıdır.

/usr:file ve programları tutar. userlar tarafından kullanılan

/var:boyutu değişenleri tutar örnek olarak database gelen email gibi

Shell Komutları:

Envorinment-Based komutlar:

date:tarihi gösterir

df:disk alanını gosterirher file sistemde ne kadar uygun alan var

du:disk alanı kullanımını gösterir

echo:belirli yarları gösterir Örnek echo $ORACLE_HOME

env:envorinment variableları gösterir

exit:log out olur.

export:envorinment variable set eder.Örnek export ORACLE_HOME=/home/oracle/db_1

free:kullanılan ve bos memory gosterir

ifconfig:network durumunu gösterir.IP adresini ..

kill: process durdurur. Örnek kill -9 pid

login

logout

ps:calısan processleri gösterir.Örnek ps -ef grep oracle .Oraclela ilgili calısan processler.

su:calısan user değişikligi

top:top cpu falan

uname:sistem bilgilerini ekrana basar.

Information-Based KOMUTLAR

>:redirect output.Örnek ls >filename butun file listeler ve filename yazar.yoksa yaratır varsa overwirte yapar

>>:ekleme komutu örnek ls>>filename filenın sonuna yazar,yoksa yaratır.

:pipe komutu örnek :ps -ef grep keyword onunla ilgili demektir.

cat:concat örnek cat filename o filenın icerigini ekrana gosterir.

diff:fark Örnek diff file1 file2

file:file tipini gösterir.Örnek file filename textmi exe mi?

find: arayıp bulmak.Örnek find -name *oracle* yada find -mmin -30 son 30 dakikadakileri
bulur.

grep:harf bulur.Örnek grep -ir ‘oracle’ filename dosyada oracle arıyor i harfi ignore case sensetive rde directive.

info:bir konu hakkında bilgi.info ls

less:less filename f ile ileri b ile geri

ls:listeleme ls -al veya ls -al *html

man:manuel sayfa.man find

more:file icerigi gormek. more filename veya ls -al more

pwd:suanda hangi direktorideyim.

File System Komutları:

cd:change directory: cd /dir/files eger direk altındayanız cd dir

chmod:direktorinin haklarını değiştirme
chmod 7777 filename

chown:owner değiştirme
chown owner:group filename

cp:kopyalama
cp file /yenifle

mkdir:direktori yaratma
mkdir /home/oracle

mv:move yapma mv eskiadı yeniadi

rm:silme rm filename
rmdir:direktori silme

Genel vi komutları

ESC exit

ZZ: save file and cıkıs

:w kaydet

:q! kaydetmeden cık.

i,a:insert

x:delete karakter

dd:delete current satir

Genel FTP Komutları

ftp hostname.com hostname bağlanma

type binary set tip binary files

type ascii set tip ascii files

get filename ftp sitedan file getirme

put filename ftp site file koymak

mget *jar get all jar files from ftp sites

mput *exe ftp site butun exeleri koymak

prompt
append
close
delete
dir
cd
? print localhelp
get file almak
put file koymak

Arsiveleme Utilities

tar
gzip ve gunzip
bzip2 ve bunzip2
zip ve unzip

About oracledocuments

Zekeriya Beşiroğlu, It joined the Bilginc IT Academy in July 2000. In the meantime, the Oracle Education, Oracle Data Base Management System and Oracle Internet Technologies, Oracle development technologies such as the training of Oracle products is responsible for training as consultants. During this task, since 1 April 2008 with 293 Oracle training in total, in 2150 Oracle customers successfully submitted. Oracle 10g New York in November 2002 have received training and education in Turkey was the first time the consultants. 20 April 2008 on education in Turkey 11g is the first who was a consultant. Oracle Real Application Cluster Expert advisor is certified is the first . Http://zekeriyabesiroglu.blogspot.com and Http://www.oracleforum.info owner and manager of the site. Its own has more than one hundred articles. In addition, creation and improvement of training materials are also related to work. Oracle products are used, database management and reporting Academy eruditely It also is working on. From the date of 1 January 2009 will continue to work as the Technical Director
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s