Monthly Archives: July 2008

Rman backup recovery genel önemli özellikler

Database dbid:databasein dbisi database bazında controlfile ve spfile dönüşü yapacaksanız ve recovery catalog kullanmıyorsanız önemlidir. Datafileların yapısı ve fiziksel yerleride bizim için önemlidir. unutulmamalıdırki controlfile database’in fiziksel yapısını tutar Controlfile record keep time parameterisi defualt özelliği 7 gündür. Recovery catalog … Continue reading

| Tagged | Leave a comment

Maliyetleri Düşürme Advance compress

Table compress yöntemi oracle 9i r2 den beri olan bir yöntemdir. Bu yöntemi bulk operasyonlarda kullanmabiliyorduk.DML Performans için olumlu bir katkısı olduğunu söylemek oldukça güçtür. daha çok read only datalar için düşünebiliriz. fakat tabiki büyük sorgularda daha az IO neden … Continue reading

| Tagged | Leave a comment

özel index tipleri

-Funtion-based index:Fonksiyonları index olarak kullanabilmemizi sağlar.Cost base optimizerda etkilidir. Bu sayede fonksiyonlar where sartında yer aldıgında plan onlarıpass geçmez. – Bitmap Join index:Tek indexin birden fazla tablodan oluşmasına izin verir.Performans artısına önemli katkısı olabilir. – İndex only table:Tabloyu indexe özel … Continue reading

| Tagged | Leave a comment

Oracle index genel bakış

İndexlerler ilgili genel problemler: – Yetersiz indexler– Çok fazla indexler– Yanlış tip indexler– Çok büyük indexler Indexlere ihtiyaçımız olduğunu nasıl anlayabiliriz. – Query dönüş hızınız düşükse– Çok fazla full table scan varsa– db file scrattered read sayısı fazla ise– Çok … Continue reading

| Tagged | Leave a comment

oracle database changePerm.sh

Makinanıza 10g R2 database yükledikten sonra Unixte owner accountu dışında oracleda operating sistemden herhangi bir userla işlem yapmak istersek karsımıza çıkan problemi changePerm.sh scriptini çalıştırarak halledebiliriz. örnek vermek gerekesirse zekeriya userı operaing sistemde oracle log on olmak isterse karşısına çıkan … Continue reading

| Tagged | Leave a comment

11g yeni guvenlik özellikleri

11gdeki yeni transparent data encryption özelliklerine tablespace encryptionla başlayabiliriz. create tablespace enc ENCRYPTIONdatafile ‘c:\oracle\homes\server\oradata\dj11\enc.dbf’ size 100Mautoextend on next 10M maxsize 2048Mdefault storage(ENCRYPT)extent management local autoallocate; create tablespace enc_a256 ENCRYPTION USING ‘AES256’datafile ‘c:\oracle\homes\server\oradata\dj11\enc_a256.dbf’ size 1Mautoextend on next 1M maxsize 10Mdefault storage(ENCRYPT)extent … Continue reading

| Tagged | Leave a comment

11g yeni guvenlik özellikleri

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

PLSQL bilinmesi gerekenler-7

13- merge uygulamaları Bilindiği üzere merge komutu iki recordu karşılaştırıp varsa update yoksa insert şeklinde davranır. bir örnek senaryo ile açıklayalım SELECT employee_id, title, salaryFROM adp_employees;EMPLOYEE_ID TITLE SALARY———– ————————- ———- 1 PRESIDENT and COO 5000 2 VP, OPERATIONS 1450 3 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

PLSQL bilinmesi gerekenler-6

12-PLSQL source code versioning: ilk önce history bilgilerimiz tutacak bir tablo yaratalım. CREATE TABLE source_history(change_date DATE NOT NULL,owner VARCHAR2(30) NOT NULL,name VARCHAR2(30) NOT NULL,type VARCHAR2(20),line NUMBER NOT NULL,text VARCHAR2(4000)); Daha sonra CREATE OR REPLACE trigger source_historyAFTER CREATE ON DATABASEBEGININSERT INTO … Continue reading

| Tagged | Leave a comment

PLsql bilinmesi gerekenler -5

11-Audit OBJECTS: önemli objeleri izleme. Bu iş her ne kadar admin tarafında yapılması gereken bir iş gibi gözuksede bazı durumlar yazılımcılık olmadan yapılamaz. CREATE OR REPLACE TRIGGER create_object_triggerAFTER CREATE ON DATABASEBEGININSERT INTO audit_object_mods(mod_date, type_of_mod, mod_user,instance_num, database_name,object_owner, object_type, object_name)VALUES(sysdate, ora_sysevent, ora_login_user,ora_instance_num, … Continue reading

| Tagged , | Leave a comment